Tábor pro děti 2021

Téma: Návrat do Narnie
Termín tábora: 3.-10.7. 2021

Video z posledního tábora:

Logo města Olomouc
info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc