Záznamy nedělních kázání

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2 Timoteovi 3:17)

Živě vysíláme každou neděli 9:30 na https://live.lipaolomouc.cz

Církev jako tělo ...

6.2.2022
1K 12:12-27
Řečník:
Církev jako tělo ...
Miroslav Čížek

Promluva o manželství

30.1.2022
Genesis 2:18-25
Řečník:
Promluva o manželství
Miroslav Čížek

List do Laodikeje

23.1.2022
Zj 3:14-22
Řečník:
List do Laodikeje
Miroslav Čížek

Dům Hospodinův a dům Davidův

16.1.2022
2 S 7:1-17
Řečník:
Dům Hospodinův a dům Davidův
Miroslav Čížek

Novoroční verš BJB Ol 1P 2:25

9.1.2022
1 Petr 2:11-25
Řečník:
Novoroční verš BJB Ol  1P 2:25
Pavel Mečkovský

Pomazání Davida za krále

2.1.2022
1S 16: 1-13
Řečník:
Pomazání Davida za krále
Miroslav Čížek

Syn Boží zmařil skutky Ďáblovy

26.12.2021
1J 3:8b
Řečník:
Syn Boží zmařil skutky Ďáblovy
Miroslav Čížek

Vánoční poselství

19.12.2021
Lukáš 2:1-20
Řečník:
Vánoční poselství
Miroslav Čížek

Uzdravení setníkova otroka

12.12.2021
Lk 7:1-10
Řečník:
Uzdravení setníkova otroka
Miroslav Čížek

Starej se, ale nedělej si starosti

5.12.2021
Matouš 6:25-34
Řečník:
Starej se, ale nedělej si starosti
Pavel Mečkovský

Uzdravuje Bůh i dnes?

28.11.2021
Mk 16:17-18
Řečník:
Uzdravuje Bůh i dnes?
Miroslav Čížek

Vděčnost

21.11.2021
Koloským 3:15
Řečník:
Vděčnost
Pavel Mečkovský

Vzdělávání v týdnu

Hlubší studium Bible ve středy od 17:00

Během školního roku se scházíme také v týdnu ke čtení a zamýšlení nad oddíly z Bible. Nedílnou součástí je příprava účastníků tím, že si přečtou studovaný oddíl a zamyslí se nad několika otázkami. Začneme vždy společnými písněmi a modlitbami, pustíme se do diskuse (případně v chatu), a na závěr vše shrneme s aplikací.

ODKAZ NA ZOOM

Skupinky

Menší společenství v domácích skupinách

Menší skupinky se nyní scházejí online, na Skypu, Zoomu, Meetu, WhatsAppu... :-) Kontaktujte bratra Pavla Mečkovského.

Další inspirace

Zapojte se do výzvy přečtení Bible za rok

Plán čtení Bible najdete zde. A nebo využijte skvělé aplikace YouVersion, která má spoustu plánů na přečtení Bible, a vychytávek.

Pro děti na internetu

Využijte nabídku duchovního vzdělávání pro děti:

Křesťanské organizace připravili pro děti stránky "S Bohem v době koronaviru". Děti na nich najdou kromě základních informací odkazy na korespondenční kurzy, na denní čtení a na dětské písničky. Stránky jsou na adrese:
sbohem.hledejanajdi.cz

Pomozte nám s propagací - předejte dětem, sdílejte na sociálních sítích apod.

www.detskamisie.cz
www.hledejanajdi.cz
Web4kids
Připravili pro děti interaktivní prvky i příběhy na pokračování, každý den jednu kapitolu. Najdete je na webu: web4kids.cz
Den má 1 440 minut - využijte materiály na malé ztišení na cca. 5 minut v rodinném kruhu. Určitě si ten čas najdete :)
https://www.timdvadva.cz/velikonoce/

Chcete duchovně růst?

Mezi hlavní vyučování v našem sboru patří nedělní kázání. Ale podobně jako nám nestačí strava pro tělo jednou za týden, ani při zdravém duchovním růstu se nespokojíme s výživou jednou za čas. Máte zájem poznat zblízka knihu knih a světový bestseller? Zveme všechny, kteří spolu s námi chtějí zažít inspiraci pro duchovní život, na setkávání v menších skupinách během týdne.

Většinou ve středy a čtvrtky večer probíhá vzdělávání v několika rodinách v Olomouci. I tam jste srdečně zváni.

Úterní studium na Blažejském náměstí
Vzdělávání v menších skupinách

Pro zájemce o křest máme tzv. přípravku, což je několik setkání před křtem, během kterých si každý může vyjasnit význam křtu a následování Ježíše Krista.

Další inspiraci můžete získat na vzdělávacích konferencích evangelikálních církví, které naši členové využívají:

info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc